Choď na obsah Choď na menu
 Po voľbách do orgánov RK dňa 08. 03. 2018 boli na nasledujúce funkčné obdobie 2018 - 2022 zvolení títo zástupcovia RK:

 

Územné celky Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry:

  1. Vyšné Hágy (ústav)
  2. Smokovce (ústav D. Smokovec, kúpele N. Smokovec, ambulancie N. Smokovec, CSS Poprad)
  3. Polianka (ústav N. Polianka, sanatórium T. Polianka)
  4. Tatranská Kotlina (sanatórium)

 

Prezident Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry:

Mgr. Bc. Vladimír SISKA

Viceprezidentka Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry:

Mgr. Renáta OLEJNÍKOVÁ

Rada Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry:

Mgr. Zuzana BUDZÁKOVÁ

Monika GURECKOVÁ, dipl. s.

Mgr. Ivana HARVANOVÁ, PhD.

Mgr. Zuzana HRABOVSKÁ 

Mgr. Ľubomír KOČÍŠEK, dipl. s. 

PhDr. Katarína KOVALČÍKOVÁ

Jana PLUČINSKÁ 

Marcela POPPEROVÁ

Mgr. Miroslava RUSIŇÁKOVÁ

 

Kontrolný výbor Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry:

Mgr. Nadežda HRIŇÁKOVÁ

Vladimír JELÍNEK, dipl. z. z.

Mgr. Petronela KAŇOVÁ (dlhodobá PN)

Mgr. Mária HADIDOMOVÁ (kooptovaná za Mgr. Petronelu Kaňovú)