Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecné informácie, kontakty na ZO OZSaPA Vyšné Hágy

Základná organizácia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek pri Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy so sídlom v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry

  

Dátum registrácie na MV SR: 16. 7. 2012

Adresa:

Základná organizácia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

059 84 Vysoké Tatry

IČO: 42236894

 

Číslo účtu: SK9102000000003045867955

Mob.: 0904 295 935, 0911 320 339

E-mail: rksksapa.tatry@gmail.com

 

Aktuálny počet členov ZO OZSaPA Vyšné Hágy: 88

 

 

Orgány ZO OZSaPA Vyšné Hágy

 

Ustanovujúca členská schôdza ZO OZSaPA Vyšné Hágy sa konala dňa 26.9.2012, kde boli zvolené orgány ZO OZSaPA na funkčné obdobie 2012 - 2016 v nasledujúcom zložení:

 

Predsedníčka ZO OZSaPA Vyšné Hágy:

 

Mgr. Ivana Harvanová, PhD.

sestra - oddelenie brušnej chirurgie, urológie, gynekológie a mimopľúcnej tuberkulózy

 

Výbor ZO OZSaPA Vyšné Hágy:

 

PhDr. Lukáš Kober, PhD.

prvý podpredseda ZO, poverený vykonávaním funkcie hospodára ZO

sestra - oddelenie pneumológie a ftizeológie

Mgr. Petronela Kaňová

druhý podpredseda ZO

sestra - centrum hrudníkovej chirurgie JIS

Bc. Zuzana Saunders

sestra - oddelenie pneumológie a ftizeológie

Tatiana Uhlárová

sanitár - oddelenie pneumológie a ftizeológie

 

Revízna komisia ZO OZSaPA Vyšné Hágy:

 

 

Mgr. Nadežda Hriňáková

Predsedníčka RK ZO 

sestra - oddelenie pneumológie a ftizeológie

PhDr. Katarína Kovalčíková

sestra - oddelenie pneumológie a ftizeológie

Mgr. Mária Hadidomová

sestra - oddelenie pneumológie a ftizeológie

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Prihláška za člena ZO OZSaPA pri NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

(Prihláška sa vypisuje dvojmo. Jedna sa odovzdáva na PAM, druhá predsedovi ZO OZSaPA, alebo členom výboru)

Na stiahnutie TU