Choď na obsah Choď na menu
 


Termíny konferencií odborných sekcií na rok 2016

Viac informácií  na http://www.sksapa.sk/podujatia.html

 

 

Podujatia odborných sekcií SKSaPA
XI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva
Dátum: 11. - 12. 03. 2015
X. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Dátum: 01. - 02. 04. 2016
OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA V PROCESE ZMIEN
Dátum: 23. - 24. 09. 2016

 

Odborné podujatia iných organizátorov
3. Postgraduální kurz sester v intenzívní péči
Dátum: 26. - 27. 01. 2016
II. Międzynarodowa Konferencja czasopisma naukowego Pielęgniarstwa Specjalistycznego
Dátum: 14. - 15. 10. 2016
Royal College of Nursing International Centenary Conference 2016
Royal College of Nursing International Centenary Conference 2016 Dátum: 22 - 23. 11. 2016