Choď na obsah Choď na menu
 


Termíny konferencií odborných sekcií na rok 2017

Viac informácií  na http://www.sksapa.sk/podujatia.html

Archív podujatí odborných sekcií SKSaPA
IX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v oftalmológii
Téma: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ochoreniami oka, Kazuistiky, variá
VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii
VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou
XX. konferencia sestier pracujúcich v ORL s medzinárodnou účasťou
XXXVIII. Výročná konferencia SS VPL
Miesto konania: 12.-14. októbra 2017 - v hoteli Bellevue Starý Smokovec, 14. októbra – sesterská sekcia v hoteli Grandhotel Starý Smokovec
XX. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii
X. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou
Téma: Hlavný tématický blok konferencie: Inovatívne ošetrovateľské postupy v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Vedľajšie zameranie konferencie: Starostlivosť o invazívne vstupy. Ošetrovanie rán. Sepsa ako ošetrovateľský problém. Preventívne programy v intenzívnom ošetrovateľstve. Vária.
VIII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA
Téma: Ošetrovateľská starostlivosť u pacientov v ambulancii praktického lekárstva, Ošetrovateľská starostlivosť v klinických odboroch, Veda a výskum v práci ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek – partner sestier, Právo a legislatíva, Varia Dátum: ~~3. 6. 2017 Miesto konania: priestory Gastrocentrum, Hviezdoslavova č. 5, Trenčín
XI. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Téma: Teória a prax dentálnej starostlivosti a ošetrovateľstva v zubnom lekárstve
XXVI. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH NA OPERAČNÝCH SÁLACH S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Téma: Operačná sestra včera a dnes Pracovný proces na operačnej sále – jeho priebeh Vária