Choď na obsah Choď na menu
 


e-časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

oseapa.png

oapa-6_2015.jpg

 Dostupný pre členov SKSaPA a predplatiteľov cez web stránku www.sksapa.sk

Časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“ je odborné periodikum, ktoré poskytuje informácie o činnosti stavovskej organizácie a jej orgánov, o živote regionálnych komôr, činnosti odborných sekcií, zdravotníckej legislatíve a o práci v zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach, kde pracujú sestry a pôrodné asistentky. Ambíciou redakcie je obsahom časopisu informovať čitateľov o aktuálnom dianí v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, publikácia pôvodných a prehľadových prác s cieľom prehlbovania vedomostí odbornej verejnosti, ako aj pomôcť študentom pripravujúcim sa na povolanie sestry a pôrodnej asistentky.

Časopis je rozdelený na dve časti. Vo všeobecnej časti sú publikované informácie o činnosti komory, odborné poznatky, prehľadové články, populárno-náučné príspevky a preklady zo zahraničnej literatúry.

Suplementum je vedeckou, recenzovanou prílohou časopisu, v ktorej sú uverejňované vedecko-výskumné príspevky z odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.

V tomto roku chceme priniesť výrazné zmeny v štruktúre, obsahu a samotnej forme časopisu, s cieľom prispôsobiť sa moderným a inovatívnym trendom, ktoré so sebou prináša elektronizácia a digitalizácia celej spoločnosti. Preto sme sa rozhodli tieto trendy aplikovať aj v našom časopise. Od roku  2014 bude časopis dostupnejší pre všetkých v elektronickej forme, voľne prístupný pre  členov SKSaPA a predplatiteľov na webovej stránke Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Prečo sme sa rozhodli ísť cestou tzv. e-časopisu?

  • Čitatelia získajú prístup k celému archívu predošlých čísel.
  • Možnosť publikovať aj nové typy médií (video, zvuk, interaktívne aplikácie, súťaže)
  • Online prístup umožňuje prístup kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia, ktoré má prístup na internet.
  • Redaktori môžu pracovať na diaľku a ich výstupy sú ľahšie kontrolované.
  • Interaktivita (možnosť fulltextovo prehľadávať časopis, radiť obsah podľa autorov, tém, prispôsobovať obsah konkrétnym preferenciám čitateľa, spojenie s čitateľom pomocou e-mailu, diskusií pri článkoch a pomocou ankiet, napojenie na sociálne siete).
  • Neobmedzená veľkosť, rozsah časopisu.
  • Sofistikované formy marketingu pre samotnú propagáciu časopisu.
  • Bonus pre členov SKSaPA. Bezplatný prístup do e-časopisu a do archívu predošlých čísel pre všetkých členov SKSaPA.
  • Platený prístup pre čitateľov (nečlenov SKSaPA).
  • Odborná recenzovaná príloha suplementum, dostupná cez internet pre všetky sestry a pôrodné asistentky, ktoré hľadajú kvalitné zdroje pri písaní svojich záverečných a kvalifikačných prác.

Okrem technických zmien a prechodu z tlačenej na elektronickú formu vám chceme priniesť nový obsah časopisu, zaujímavejšie a pre prax sestry a pôrodnej asistentky pútavejšie témy za aktívnej podpory vás, čitateľov. Budeme otvorení novým nápadom a postrehom z praxe. Každá z vás, každý z vás bude pre nás redaktor, každá inšpirácia a motivácia od vás bude pre nový e-časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia obrovským prínosom.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu, tešíme sa na prácu pre nový, modernejší a dostupnejší časopis.

 

Redakčná Rada časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia


Vychádza od roku 2003
Periodicita: 6-krát ročne
ISSN: 1336-183X (printová forma, od roku 2014 vychádza ako e-časopis)

ISSN e-časopisu: 1339-5920