Choď na obsah Choď na menu
 


Multiodborová kooperácia v zdravotníctve 2015

3. 10. 2015

mok-ii.jpg

 

Správa z Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou

„Multiodborová kooperácia v zdravotníctve“

 Nový Smokovec, 25. – 26.9. 2015

V dňoch 25.9. – 26.9.2015 sa priestoroch kongresového centra Kúpeľov v Novom Smokovci konala Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Multiodborová kooperácia v zdravotníctve“, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry. Už samotný názov konferencie hovorí o tom, že nešlo o konferenciu určenú len pre sestry a pôrodné asistentky. Cieľom Komory bolo zorganizovať spoločnú konferenciu pre všetkých profesionálov v zdravotníctve, preto Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) ako hosťujúca organizácia prizvala k spolupráci aj ďalších odborných partnerov, ktorých zastrešujú stavovské organizácie ako Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov v zastúpení Patrika Moškuriaka, člena Rady, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora psychológov. V rámci už niekoľkoročnej medzinárodnej spolupráce boli na konferenciu pozvané aj zahraničné organizácie a to Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků v zastúpení predsedu Bc. Tomáša Váleka a Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Kraków v zastúpení prezidenta mgr Stanisława Łukasika. Hosťami konferencie boli aj Natalia Shygonska, Ph.D zo Zhytomir Nursing Institute z Ukrajiny, ktorá je zároveň členkou Redakčnej rady časopisu Master of Nursing, mediálneho partnera konferencie a členkou Medzinárodnej redakčnej rady časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Ďalším hosťom bola Ewa Rogula zastupujúca partnerský časopis Specialist Nursing z Poľska, ktorý sa stal taktiež mediálnym partnerom konferencie spolu s časopisom SKSaPA Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.

Multiodborovú konferenciu otvorila prezidentka SKSaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a. a prezident RK Vysoké Tatry PhDr. Lukáš Kober, PhD., ktorí privítali všetkých hostí a takmer 200 účastníkov konferencie, z toho 37 účastníkov registrovaných v partnerských stavovských organizáciách a 23 účastníkov pochádzalo zo zahraničia (Poľsko, Česká republika). Bohatý odborný program rozdelený do 9 blokov odborných a vedeckých príspevkov obsahoval 43 rôznorodých, multiodborových prezentácií a 24 posterov. V spolupráci so záchranármi Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR pod vedením Mgr. Lucie Mesárošovej si viac ako 50 účastníkov mohlo overiť svoje vedomosti a hlavne praktické zručnosti v rámci workshopu „Podpora základných životných funkcií“. Výstupom konferencie je rozsiahly zborník odborných a vedeckých prác „Multiodborová kooperácia v zdravotníctve“, ktorý je dostupný online na odkaze

http://www.rktatry.estranky.sk/clanky/zborniky-s-isbn-vydane-rk-sapa-vysoke-tatry.html

Spoločné stretnutie viacerých zdravotníckych pracovníkov pod jednou strechou so sebou prinieslo zaujímavé diskusie nie len k prezentovaným témam. Prezidentka SKSaPA informovala účastníkov o aktuálnych problémoch týkajúcich sa odmeňovania zdravotníckych pracovníkov  a vyzdvihla spoluprácu a kooperáciu všetkých zdravotníckych organizácií. Tejto problematike sa venovala Rada SKSaPA do neskorých nočných hodín aj po skončení konferencie, ktorá mala svoje oficiálne zasadnutie v Novom Smokovci dňa 25.9.2015.

Vzájomná podpora, rešpekt, spolupráca a poznanie je základom úspechu a veríme, že úspešnou a nie poslednou sa stala aj táto konferencia, ktorá mala za cieľ podporiť multiodbornosť a kooperáciu v zdravotníctve.

Poďakovanie

Úprimné poďakovanie patrí Mgr. Ivane Harvanovej, PhD., PhDr. Kataríne Kovalčíkovej, Bc. Vladimírovi Siskovi a Mgr. Ivete Michalcovej za profesionálne zabezpečenie priebehu konferencie. Mgr. Ivete Lazorovej, dipl. p. a., PhDr. Milanovi Laurincovi, dipl.s., PhDr. Ivete Drahoňovej a mgr Wojciechowi Nyklewiczovi za pomoc pri príprave konferencie.

Ďakujeme za podporu sponzorom konferencie, bez ktorých by sme veľmi ťažko dokázali zabezpečiť kvalitu takéhoto odborného podujatia a to spoločnostiam ArtSpect, Acare, Schűlke, Sarana, Bella, Bemer a Sarstedt. Mestu Vysoké Tatry, mestu Levoča a SACR za materiálnu podporu a všetkým autorom príspevkov, účastníkom konferencie, odborným a mediálnym partnerom konferencie, bez ktorých by to nemalo zmysel.

Ďakujeme, že sme mohli aj takouto formou aspoň na dva dni spojiť zdravotníkov do jednej multiodborovej rodiny.

S úctou

Lukáš Kober

 

Fotoalbum: 
10322843_1232840820075043_2081677638013945300_n.jpg