Choď na obsah Choď na menu
 


Biele srdce na republikovej úrovni

24. 5. 2016

Bratislava 20. 5. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) už deviaty krát na celonárodnej úrovni ocenila tridsať sestier a pôrodných asistentiek. Slávnostné odovzdávanie významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnilo v hoteli Saffron 20. mája 2016 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si pravidelne pripomína Medzinárodný deň sestier slávnostným seminárom spojeným so slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE. Na slávnostnom galavečeri sa zúčastnilo 250 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. Súčasťou programu boli vystúpenia známych spevákov a umelcov. „Povolanie sestry je nielen náročné, ale aj stále nedocenené a poďakovanie za ich prácu od hlavy štátu je pre sestry a pôrodné asistentky na Slovensku veľkým morálnym ocenením,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

SK SaPA na celonárodnej úrovni ocenila osemnásť sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, sedem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka a päť sestier si odnieslo pamätnú medailu. Mimoriadne ocenenie Biele srdce získala PhDr. Adriana Kolaříková, PhD. Ako povedal člen Prezídia a Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa po prvý krát rozhodla udeliť „Pamätnú medailu Rady komory“ za významný podiel pri plnení úloh a cieľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na národnej úrovni sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa nebáli svojím osobným nasadím poukázať na zlé pracovné podmienky a postavenie sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku pri akcii „Výpovede“.

V predvečer udeľovania ocenení (štvrtok 19. mája 2016) prijal ocenené sestry v prezidentskom paláci v Bratislave prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý prevzal záštitu nad celým podujatím. Hlava štátu na stretnutí vyzdvihla, že sú to práve sestry, kto do veľkej miery určuje, ako sa človek bude cítiť v nemocniciach a ambulanciách. „Ten, kto najviac času strávi s chorým človekom, ste práve vy, zdravotné sestry. Dokážete pohladiť, potešiť, pomôcť. Liečite nielen telo, ale aj dušu človeka,“ povedal Andrej Kiska. „Často si však kladieme otázku, ako dávať tú energiu, keď je človek sám vyhorený, keď sa cíti nedocenený, keď sa cíti prepracovaný,“ dodal prezident Andrej Kiska, ktorý v tejto súvislosti pripomenul, že zdravotníctvo musí byť jednou z priorít vlády.

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta. „Slávnostné odovzdávanie ocenení BIELE SRDCE bolo možné zrealizovať vďaka generálnemu partnerovi podujatia spoločnosti Hartmann Rico, ostatným partnerom podujatia, ako aj mediálnym partnerom podujatia, ktorým týmto ďakujeme za veľkú pomoc,“ dodala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. 

 

PhDr. Lukáš Kober, PhD.: Od absolvovania Strednej zdravotníckej školy v Poprade v roku 2004 si PhDr. Lukáš Kober, PhD. rozširuje svoje vzdelanie a rozhľad neustále. Momentálne je študentom špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Pracuje v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, je lektorom opatrovateľských kurzov, podpredsedom Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek a zároveň od roku 2007 i Prezidentom Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry, ktorá patrí medzi najaktívnejšie regionálne komory. Jeho výrazný prínos pre komoru spočíva v organizovaní ale i prispievaní odbornými témami na celoslovenských i medzinárodných konferenciách komory. Reprezentuje komoru na zahraničných vzdelávacích aktivitách a má hlavnú zásluhu na rozvíjaní spolupráce so sesterskými organizáciami v Poľsku. Jeho nezastupiteľné miesto a výrazný prínos je viditeľný aj v pozícii predsedu redakčnej rady odborného časopisu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.“ Návrh na ocenenie podala Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Mgr. Renáta Olejníková: Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Topoľčanoch. Osud ju zavial do Tatier, kde našla svoje uplatnenie v súkromnom i pracovnom živote. Pracovala v Odbornom liečebnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci ako sestra pri lôžku, kde mohla svoju lásku rozdávať malým pacientom. Neskôr našla uplatnenie v pneumoftizeologickej ambulancii, na endoskopickom pracovisku i na ORL a imunoalergologickej ambulancii. V roku 2004 počas veternej kalamitnej situácie pomáhala v miestnej škôlke vedeniu a „uväzneným“ deťom. Podieľala sa na tvorbe štandardov, auditov ale i edukačných materiálov pre deti a ich rodičov. Vysoké pracovné nasadenie a svedomitosť sú slová, ktoré Mgr. Olejníkovú výborne charakterizujú. Je aktívnou členkou Rady regionálnej komory Vysoké Tatry. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory vo Vysokých Tatrách.

 

bs-renata-lukas.jpg

V kategórii sestra v praxi boli ocenení aj Mgr. Renáta Olejníková a PhDr. Lukáš Kober, PhD.