Choď na obsah Choď na menu
 


Biele srdce 2011 - 2017

25. 3. 2012

logo-biele-srdce.jpg

Tatry sestrám, 19.5.2017

Dolný Smokovec

Slávnostný seminár spojený s udeľovaním ocenení Biele srdce

pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier

19.5.2017, kinosála Šrobárovho ústavu DTaRCH Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

 Dňa 19.5.2017 sa v priestoroch kinosály Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. v Dolnom Smokovci konal slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier spojený s odovzdávaním ocenení Biele srdce na regionálnej úrovni, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Viac ako 150 účastníkov privítala počas úvodných predsedníčka Kontrolného výboru SKSaPA a zároveň vedúca regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek vo VÚC Prešov Mgr. Iveta Michalcová, prezidentka SKSaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a. sa pripojila k účastníkom počas odborného programu. Šrobárov ústav DTaRCH v Dolnom Smokovci zastupovala riaditeľka Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH a námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Zuzana Hrabovská. Z mesta Vysoké Tatry sa zúčastnil ako hosť podujatia primátor Ing. Ján Mokoš. Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry  sa rozhodla na tomto seminári Tatry sestrám aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udeliť ocenenie „Biele srdce“, ktorým oceňuje sestry a pôrodné asistentky za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry udelila ocenenie Biele srdce v dvoch kategóriách týmto nominovaným:

V kategórii sestra v praxi získali ocenenie:

Mgr. Ľubomír KOČÍŠEK, dipl. s.,  Alena BRIXIOVÁ, Viera BUDZÁKOVÁ, Monika GURECKOVÁ, dipl. s., Jozefína SLOBODNÍKOVÁ

V kategórii sestra manažérka získala ocenenie:

Mgr. Martina ČOPIAKOVÁ

OCENENIE IN MEMORIAM

Alena VILNEROVÁ (Nová Polianka) - in memoriam, Zdenka JASENČÁKOVÁ (Vyšné Hágy) - in memoriam

 

18745061_10208849708856176_851467375_o--1-.jpg

Laureáti ocenenia Biele srdce: zľava dcéra Zdenky Jasenčákovej, Jozefína Slobodníková, Mgr. Ľubomír Kočíšek, Monika Gurecková, dipl.s., Mgr. Martina Čopiaková, Alena Brixiová a Viera Budzáková.

V mene Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry gratulujeme oceneným kolegyniam za ich prácu a prínos pre rozvoj ošetrovateľstva.

Za organizáciu slávnostného podujatia Tatry sestrám ďakujeme Šrobárovmu ústavu DTaRCH v Dolnom Smokovci, n.o. za poskytnutie priestorov, technické zabezpečenie a každoročnú podporu, spoločnostiam Vidra a spol, s.r.o., Nutricia, Nestlé, ArtSpect, Schűlke, Kavomaty, Hotelu Atrium, Mary Cay za ich finančnú a materiálnu podporu a celému organizačnému výboru menovite: Mgr. Renáta Olejníková, Mgr. Ľubomír Kočíšek, Mgr. Zuzana Hrabovská, Mgr. Ivana Harvanová, PhD., PhDr. Katarína Kovalčíková, Mgr. Vladimír Siska, Mgr. Mária Hadidomová, PhDr. Andrea Zavacká, Mgr. Zuzana Talafová, Bc. Ľubomíra Viglašová, Mgr. Miroslava Rusiňáková, Mgr. Nadežda Hriňáková.

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Za organizačný výbor

PhDr. Lukáš Kober, PhD.  Prezident RK SaPA Vysoké Tatry

Mgr. Ivana Harvanová, PhD.  Členka Rady RK SaPA Vysoké Tatry 

 

Program odborného seminára Tatry sestrám 2017 na stiahnutie TU

Kompletná správa na stiahnutie TU

 

biele-srdce.png

Biele srdce 2016

Tatry sestrám, 13.5.2016

Dolný Smokovec

ocenene.jpg

Zľava PhDr. Lukáš Kober, PhD., prezident RK V. Tatry, Mgr. Miroslava Rusiňáková (N. Polianka), Anna Meliarisová (Vyšné Hágy), Danka Krasuľová (Vyšné Hágy), Mgr. Iveta Lazorová, dipl. pa., prezidentka SKSaPA, Alica Behúňová (Vyšné Hágy), Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH., riaditeľka Šrobárovho ústavu DTaRCH D. Smokovec, Mária Hejbalová (D. Smokovec), Anna Belišová (T. Polinka), Ing. Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA

TATRY SESTRÁM 2016

 

Slávnostný seminár spojený s udeľovaním ocenení Biele srdce pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier

13.5.2016, kinosála Šrobárovho ústavu DTaRCH Dolný Smokovec,

Vysoké Tatry

Dňa 13.5.2016 sa v priestoroch kinosály Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. v Dolnom Smokovci konal slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier spojený s oceňovaním Biele srdce na regionálnej úrovni. Viac ako 150 účastníkov prišla privítať prezidentka SKSaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a. spolu s vedúcou RC HSV za VÚC Prešov Mgr. Ivetou Michalcovou, zo Šrobárovho ústavu DTaRCH v Dolnom Smokovci účastníkov privítala riaditeľka Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH. s prednostom kliniky MUDr. Jaroslavom Fábrym, PhD. a námestníčkou pre ošetrovateľstvo Mgr. Zuzanou Hrabovskou. Z mesta Vysoké Tatry sa zúčastnil ako hosť podujatia primátor Ing. Ján Mokoš.

Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry  sa rozhodla na tomto seminári Tatry sestrám aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udeliť ocenenie „Biele srdce“, ktorým oceňuje sestry a pôrodné asistentky za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Ocenenie Biele srdce je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie. Súčasťou ocenenia je strieborný šperk v tvare srdca. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sestier. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra príma všetkých ľudí sveta. História bielej farby sprevádza sestry v starostlivosti, hygiene a v úteche počas starostlivosti o chorých ľudí už množstvo rokov. Symbol bieleho srdca teda vo svojej podstate charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. Zároveň biele srdce svojim symbolom spája a zjednocuje sestry z celého sveta. Regionálna komora udelila ocenenie Biele srdce v dvoch kategóriách.

V kategórii sestra v praxi získali ocenenie:

ANNA BELIŠOVÁ                  

MÁRIA HEJBALOVÁ                                                

ALICA BEHÚŇOVÁ                                                      

ANNA MELIARISOVÁ                                     

DANKA KRASUĽOVÁ                                   

                                         

V kategórii sestra manažérka získala ocenenie:

Mgr. MIROSLAVA RUSIŇÁKOVÁ                                             

V mene Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry gratulujeme oceneným kolegyniam za ich prácu a prínos pre rozvoj ošetrovateľstva.

Za organizáciu slávnostného podujatia Tatry sestrám ďakujeme Šrobárovmu ústavu DTaRCH v Dolnom Smokovci za poskytnutie priestorov, technické zabezpečenie a každoročnú podporu, spoločnostiam Nutricia, Nestlé, ArtSpect, Schűlke, Kavomaty, Hotelu Atrium za ich finančnú a materiálnu podporu a celému organizačnému výboru menovite: Mgr. Renáte Olejníkovej, Mgr. Ľubomírovi Kočíšekovi, Mgr. Zuzane Hrabovskej, Mgr. Ivane Harvanovej, PhD., PhDr. Kataríne Kovalčíkovej,  Bc. Ľubomíre Vigľašovej, Mgr. Zuzane Talafovej, Gabriele Neupauerovej, PhDr. Andrei Zavackej, Bc. Simone Hlavenkovej a Andrei Šallingovej.

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

 

Program odborného seminára Tatry sestrám 2016 na stiahnutie TU

Tatranský dvojtýždenník č. 11 informujte o Tatry sestrám TU

biele-srdce.png

Biele srdce 2015

Tatry sestrám, 29.5.2015

Dolný Smokovec

p5293123.jpg

Zľava PhDr. Lukáš Kober, PhD., prezident RK SaPA Vysoké Tary, Mgr. Zuzana Hrabovská (ocenená v kategórii sestra manažérka, námestníčka pre ošetrovateľstvo Šrobárov ústav DTaRCH Dolný Smokovec, Darina Plačková (ocenená v kategórii sestra v praxi, sestra - špecialistka NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy), Anna Valigová (ocenená v kategórii sestra v praxi, Sanatórium Tatranská Kotlina), PhDr. Andrea Zavacká (ocenená v kategórii sestra v praxi,sestra-špecialistka Šrobárov ústav DTaRCH Dolný Smokovec), Jana Demčáková (ocenená v kategórii sestra v praxi, nominovaná Nemocnicou Granit, Horezza, a.s. Nová Polianka), Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a., prezidentka SKSaPA

Tatry sestrám

Slávnostný seminár pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier

spojený s odovzdávaním ocenení

Biele srdce

29.5.2015

Kinosála Šrobárovho ústavu DTaRCH

Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

Program Slávnostného podujatia TU

 

Dňa 29.5.2015 sa v priestoroch kinosály Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. v Dolnom Smokovci konal slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier spojený s oceňovaním Biele srdce na regionálnej úrovni. Viac ako 150 účastníkov prišla privítať aj prezidentka SKSaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., Mgr. Iveta Michalcová, vedúca RC HSV SaPA v Prešove, MUDr. Jaroslav Fábry, prednosta kliniky zo Šrobárovho ústavu a Ing. Eugen Knotek, CSc. z MÚ Vysoké Tatry.

Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry  sa rozhodla na tomto seminári Tatry sestrám aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udeliť ocenenie „Biele srdce“, ktorým oceňuje sestry a pôrodné asistentky za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Ocenenie Biele srdce je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie. Súčasťou ocenenia je strieborný šperk v tvare srdca. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sestier. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra príma všetkých ľudí sveta. História bielej farby sprevádza sestry v starostlivosti, hygiene a v úteche počas starostlivosti o chorých ľudí už množstvo rokov. Symbol bieleho srdca teda vo svojej podstate charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. Zároveň biele srdce svojim symbolom spája a zjednocuje sestry z celého sveta. Komora udeľuje ocenenie Biele srdce v troch kategóriách pre jednotlivé povolania:

Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry odovzdáva ocenenia svojím členom v takejto podobe od roku 2011. Do dnešného dňa bolo v rámci regiónu Vysokých Tatier ocenených 30 sestier a to z NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, VÚPCH Nová Polianka, Sanatória Dr. Guhra Tatranská Polianka, Šrobárovho ústavu DTaRCH Dolný Smokovec a zo Sanatória Tatranská Kotlina. Samostatné podujatie Tatry sestrám sa každoročne venuje téme Medzinárodného dňa sestier, ktorú vydáva Medzinárodná rada sestier pri príležitosti narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale. K moderným Florence môžeme zaradiť aj ocenené kolegyne z regiónu Vysokých Tatier.

V kategórii sestra v praxi získali ocenenia tieto nominované sestry:

Darina Plačková, sestra špecialistka z Národného ústavu TPCHaHCH vo Vyšných Hágoch. Povolanie sestry vykonáva už 38 rokov. Do podtatranského regiónu prišla kvôli štúdiu, pretože si chcela splniť svoj sen stať sa zdravotnou sestrou. Štúdium na SZŠ v Poprade ukončila v roku 1977. Do roku 1983 pracovala na chirurgickom oddelení NsP v Poprade. Od roku 1983 do roku 1991 pracovala v detských jasliach v Poprade a následne od roku 1991 do roku 2008 pracovala v Ústave TaRCH Kvetnica na oddelení onkológie. Počas tejto práce si doplnila vzdelanie o špecializáciu z klinickej onkológie. Od roku 2008 pracuje v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy na pneumologickom oddelení. Je členkou SKSaPA a Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek od vzniku týchto sesterských organizácii.

PhDr. Andrea Zavacká, sestra špecialistka zo Šrobárovho ústavu DTaRCH, n.o. Dolný Smokovec. Povolanie sestry vykonáva už 25 rokov. Štúdium na SZŠ v Poprade ukončila v roku 1990 v študijnom odbore detská sestra. Po jej ukončení pracovala ako sestra na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici s poliklinikou v Poprade. V roku 1997 absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v odbore anesteziológia a resustitácia. V Šrobárovom ústave pracuje od roku 2001. V roku 2006 ukončila vysokoškolské štúdium 2. stupňa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Rigoróznu skúšku v odbore ošetrovateľstvo vykonala na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde v rokoch 2006 – 2009 pracovala aj ako vysokoškolský učiteľ na detašovanom pracovisku v Poprade. Počas svojej doterajšej profesionálnej kariéry pracovala na viacerých oddeleniach ústavu ako sestra pri lôžku aj ako staničná sestra. Od augusta 2008 pracuje ako sestra pri lôžku na špecifickom oddelení, zástupkyňa vedúcej sestry primariátu a tiež ako anesteziologická sestra na bronchologickom pracovisku a na pracovisku jednodňovej detskej chirurgie. Aktívne sa zapája do prednáškovej a publikačnej činnosti a do aktivít SKSaPA.

Jana Demčáková, sestra nominovaná Nemocnicou Granit, Horezza, a.s. Nová Polianka. Štúdium na SZŠ v Prešove ukončila v roku 1993. Po absolvovaní maturitnej skúšky nastúpila do NsP v Prešove. Do Vysokých Tatier prišla v roku 1995, kedy začala pracovať ako sestra vo Vojenskom liečebnom ústave Nová Polianka, kde pôsobila do roku 2014. Niekoľko rokov zastupovala sestry z Novej Polianky ako členka Rady Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry a bola aktívnou členkou SKSaPA od jej vzniku.

Anna Valigová, sestra zo Sanatória v Tatranskej Kotline. Štúdium na SZŠ v Poprade ukončila v roku 1982 a od tej doby pracuje ako sestra v Sanatóriu Tatranská Kotlina na oddelení funkčnej diagnostiky, neskôr na lôžkovom oddelení. Svoje vzdelanie si doplnila o masérsky kurz pred dvoma rokmi. Jej prístup k pacientom a schopnosť riešiť akékoľvek problémy sú tým hlavným dôvodom, prečo bola nominovaná na ocenenie Biele srdce.

Anna Reinhardtová, sestra špecialistka zo sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke. Od roku 1975 kedy ukončila štúdium na SZŠ v Poprade začala pracovať vo Wolkerovom ústave pľúcnych chorôb v tatranskej Polianke (dnes sanatórium Dr. Guhra). Posledné tri roky vykonáva funkciu vedúcej sestry pneumologického oddelenia. V Tatrách prežila svoje detstvo, mladosť a je Tatrankou telom aj duchom doteraz.

V kategórii sestra manažérka získali ocenenia tieto nominované sestry:

Mgr. Zuzana Hrabovská, sestra špecialistka, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v Šrobárovom ústave DTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Medea v Prahe ukončila v roku 1995 v odbore všeobecná sestra. Po jej skončení pracovala ako sestra na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo FN v Prahe-Motole. V Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci pracuje od roku 1996, už takmer dvadsať rokov. Od svojho nástupu pracovala ako sestra pri lôžku na rôznych oddeleniach ústavu a jednotke intenzívnej starostlivosti. Bakalársky titul v ošetrovateľstve získala v roku 2003 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo ukončila v roku 2006 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave. V roku 2009 bola menovaná do funkcie námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť. Pomaturitné špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii ukončila v roku 2010. Absolvovala aj niekoľko manažérskych kurzov. Špecializačné štúdium v odbore zdravotnícky manažment a financovanie úspešne ukončila v roku 2012 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Počas svojej ošetrovateľskej praxe sa prejavila ako spoľahlivá a zodpovedná. Vedie a motivuje svojich podriadených a spolupracovníkov. Svojim pozitívnym a trpezlivým prístupom, odovzdávaním skúseností smeruje svoje kolegyne k precíznosti a zodpovednosti. Aktívne sa zapája aj do aktivít SK SaPA. Jej osobné a pracovné nasadenie a najmä riadenie významným spôsobom prispieva ku skvalitňovaniu ošetrovateľskej starostlivosti o detských pacientov.

Mgr. Viera Plačková, sestra, manažérka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Svoje prvé štúdium ukončila na chemickej priemyslovke v roku 1984. Do roku 1991 pracovala ako priemyselná laborantka a následne do roku 1993 v kúpeľoch Lučivná v oblasti hydroterapie. SZŠ v Poprade ukončila v roku 1993. Od toho istého roku do roku 1997 pracovala ako sestra v liečebnom ústave Vyšné Hágy na oddelení hrudníkovej chirurgie. V roku 1999 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove v odbore psychológia, pedagogika. Svoje pedagogické schopnosti vzdelanie aplikovala aj v rámci prípravy budúcich sestier a to odbornou prípravou a odovzdávaním praktických skúseností študentom SZŠ v Poprade a v Liptovskom Mikuláši. Od 1.8.2000 je majiteľkou a manažérkou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

 

V mene Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry gratulujeme oceneným kolegyniam za ich prácu a prínos pre rozvoj ošetrovateľstva. „Sesterské povolanie je našim šťastím, povinnosťou a právom“, to sú slová Florence Nightingale, ktoré sú aktuálne aj v 21 storočí. Toto ocenenie im právom patrí.

Za organizáciu slávnostného podujatia Tatry sestrám ďakujeme Šrobárovmu ústavu DTaRCH v Dolnom Smokovci za poskytnutie priestorov, technické zabezpečenie a každoročnú podporu, spoločnostiam Nutricia, Nestlé, Hero, Schűlke, Hotelu Atrium Nový Smokovec a Kúpeľom v Novom Smokovci a celému organizačnému výboru, spolu s kolegyňami zo Šrobárovho ústavu, bez ktorých by sme takúto akciu nedokázali zvládnuť.

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Prezident RK SaPA Vysoké Tatry

 

 

biele-srdce.png

Biele srdce 2014

Tatry sestrám, 16.5.2014

Dolný Smokovec

biele-srdce-2014-030.jpg

Ocenené sestry

Dňa 16.5.2014 sa v priestoroch kinosály Šrobárovho ústavu detskej TaRCH v Dolnom Smokovci uskutočnil už po druhýkrát slávnostný seminár k príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier. Aj napriek ťažkej kalamitnej noci, ktorá predchádzala toto slávnostné podujatie sa organizátor, teda Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry rozhodla udeliť ocenenia nominovaným sestrám z nášho regiónu. Príroda nám ukázala svoju silu a bezradnosť človeka, ale človek dokáže v ťažkých situáciách ukázať nezlomnosť a schopnosť postaviť sa opäť na nohy. Viac ako 50 účastníkov slávnostného semináru Tatry sestrám prišlo preukázať úctu k ošetrovateľskej profesii, ktorá je základným pilierom zdravotníckej starostlivosti. Sestry stáli pri pacientoch v čase rôznych kríz, ktoré bičovali ľudstvo, či už to boli prírodné katastrofy, vojny, či každodennou spolupatričnosťou s trpiacimi. Spoločnosť si však neváži túto nezastupiteľnú profesiu, prehliada jej pozitívne činy, sestry predsa boli, sú a budú, v tieni medicíny, ktorá by však bez ošetrovateľstva nemohla napredovať. Preto sa Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry rozhodla každý rok ukázať, že sestry sú tu, sú výnimočné a zaslúžia si náš rešpekt a porozumenie.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry  sa rozhodla na seminári Tatry sestrám aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udeliť ocenenie „Biele srdce“, ktorým oceňuje sestry a pôrodné asistentky za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Symbol Bieleho srdca vo svojej podstate charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou práce sestier. Zároveň Biele srdce ako symbol spája a zjednocuje sestry  celého sveta. Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím“, povedal Maxim Gorkij. Aj pre naše ocenené sestry je práca skôr celoživotným poslaním, pretože keby bola iba povolaním, nenapĺňala by ich radosťou, ktorú oni vždy a za každých okolností rozdávajú ľuďom vôkol seba.

V rámci úvodných príhovorov sa prítomným účastníkom prihovoril PhDr. Lukáš Kober, prezident RK SaPA Vysoké Tatry, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a., za riaditeľku Šrobárovho ústavu DTaRCH D. Smokovec Ing. Miroslavu Kolcúnovú, MPH sa prihovoril MUDr. Jaroslav Fábry, PhD., prednosta kliniky detskej TaRCH JLF UK a ŠÚ DTaRCH, n.o. Pre kalamitnú situáciu na území mesta Vysoké Tatry sa ospravedlnil primátor mesta Ing. Ján Mokoš.

Regionálna komora SaPA Vysoké Tatry udelila ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi týmto nominovaným sestrám:

Nominované sestry v kategórii sestra v praxi:

Bc. Ľubica Grígerová (D. Smokovec),

Mgr. Nadežda Hriňáková (V. Hágy),

Elena Kecskemetiová (N. Polianka),

Margita Kriššáková (T. Kotlina),

Jarmila Michalíková (V. Hágy),

Bc. Ľubomíra Viglášová (D. Smokovec),

Katarína Žužová (T. Polianka).

 

Biele srdce 2013

17.5.2013, Dolný Smokovec

"Tatry sestrám"

dsc03576.jpg

 

Dňa 17.5.2013 k príležitosti Medzinárodného dňa sestier zorganizovala Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry slávnostný Krajský odborný seminár pod názvom Tatry sestrám, ktorého súčasťou bolo aj odovzdávanie ocenení Biele srdce na regionálnej úrovni.

Tatry sestrám vznikla ako ďalšia z myšlienok po úspešných ročníkoch Belianskych dní ošetrovateľstva, zorganizovať pre sestry a pôrodné asistentky v regióne Vysokých Tatier  nadregionálnu vzdelávaciu akciu, ktorá sa môže pýšiť svojou dôstojnosťou, kvalitou, vážnosťou a hlavne duchom oceňovania tých sestier, ktoré svojou profesionálnou prácou zanechali svoju stopu v dlhoročnej histórii Tatranských ústavov a sanatórií. Všade sa píše o úspechoch medicíny o úspešných lekároch a ich zásluhe na záchrane životov, čo je nespochybniteľný fakt. Avšak bola by medicína úspešná bez ošetrovateľstva? Mohol by lekár úspešne diagnostikovať a liečiť bez pomoci sestry? Lekári, sestry, pôrodné asistentky, laboranti, fyzioterapeuti, sanitári.... ide o povolania ktoré slúžia spoločnosti, zaslúžia si vzájomný rešpekt, úctu a porozumenie.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry   sa pri príležitosti krajského semináru Tatry sestrám rozhodla udeliť aj tohto roku prestížne čestné ocenenie „Biele srdce“, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie. Súčasťou ocenenia je strieborný šperk v tvare srdca. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sestier. Biela farba srdca symbolizuje  prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta. História bielej farby sprevádza sestry v starostlivosti o chorých ľudí už veľa rokov. Symbol bieleho srdca teda vo svojej podstate charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. Zároveň biele srdce svojim symbolom spája a zjednocuje sestry z celého sveta, ktoré pôsobia medzi ľuďmi ako anjeli.

Tatry sestrám bol o takýchto anjeloch. Práca sestry nie je iba práca, alebo povolanie. Je to poslanie a umenie obetovať sa pre druhých ľudí. Vyžaduje si to nielen množstvo vedomostí a zručností, ale najmä ľudskosť, nesmiernu trpezlivosť a vôľu obetovať sa pre dobro druhých ľudí.

Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi:

Júlia Sisková, dipl. s. – VÚPCH Nová Polianka

Ľudmila Lovrantová  – Sanatórium Dr. Guhra Tatranská Polianka

Helena Kočová – Sanatórium Tatranská Kotlina

Iveta Lacková – Sanatórium Tatranská Kotlina

Marcela Popperová – Kúpele Nový Smokovec

Ľubomíra Bekešová – Šrobárov ústav DTaRCH Dolný Smokovec

Janka Mareková - Šrobárov ústav DTaRCH Dolný Smokovec

Karol Pobočík – Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy, t.č. dôchodok

 

Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra manažérka:

Alena Dryšlová – VÚPCH Nová Polianka

Bc. Ľudmila Švačeková – Šrobárov ústav DTaRCH Dolný Smokovec

Štefánia Porvazníková – Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy

Viera Slosiariková – Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy

Mgr. Katarína Bosmanová – za prácu v dnes už uzatvorenom Liečebnom ústave Tatrasan, a.s. Nový Smokovec  

Gratulujeme oceneným. Ich prácu si vážime a vyjadrujeme svoju vďaku a úctu.

Správa zo semináru Tatry sestrám spolu s informáciámi o ocenených: TU 

Tatranský dvojtýždenník o ocenení Biele srdce: TU

 

Biele srdce 2012

9.11.2012, Tatranská Kotlina

 

pb099189.jpg

  

Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra manažérka:

Pani Mgr. Danka Halečková, Sanatórium Tatranská Kotlina.

Pani Emília Hošalová, Kúpele Nový Smokovec.

Pani Mgr. Alena Vnenčáková, Šrobárov ústav detskej TaRCH Dolný Smokovec.

Pani Mgr. Erika Tkáčiková,  NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

 

Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi:

Pani Mgr. Renáta Olejníková,  Šrobárov ústav detskej TaRCH Dolný Smokovec

Pani Elena Hanečáková, t.č. na dôchodku

Pani Anna Schmidtová, VÚPCH Nová Polianka

 

Popradský Korzár:

link.... http://poprad.korzar.sme.sk/c/6608899/zdravotne-sestry-z-tatier-maju-biele-srdce.html

  

Biele srdce 2011

11.11.2011, Tatranská Kotlina

 

dsc_0220.jpg

 

 

 

 

 

 

Alena Čopiaková

nar. 3.6.1955

NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

"za jej dlhoročnú prácu o pacientov s pľúcnou tuberkulózou"

 

dsc_0224.jpg

 

 

 

 

 

 

Anna Frisíková

nar. 3.7.1952

Šrobárov ústav detskej TaRCH Dolný Smokovec

"za jej dlhoročnú prácu    o detských pacientov"

 

dsc_0231.jpg

 

 

 

 

 

 

Anna Profantová

nar. 1.1.1957

Prezidentka RK v období 2006 - 2010

"za jej dlhoročnú prácu pre Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry vo funkcii prezidentky"

 

dsc_0236.jpg

 

 

 

 

 

 

Janka Plučinská

nar. 23.12.1964

Sanatórium Tatranská Kotlina

"za jej aktivity a prácu v Rade Regionálnej komory SaPA Vysoké Tatry"