Choď na obsah Choď na menu
 


Milé kolegyne a kolegovia.

 

Za rok 2010 sa prvýkrát uchádza o 2% z daní fyzických a právnických osôb Občianske združenie na podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek založené členmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

 

Cieľom občianskeho združenia je:

  1. Všestranne podporovať vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek a rozvíjať nové možnosti ich vzdelávania.
  2. Organizovať a spoluorganizovať vzdelávacie aktivity, a tak vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek.
  3. Podporovať medzinárodnú spoluprácu sestier a pôrodných asistentiek so sesterskými organizáciami a ich členmi v zahraničí.

 

Postup pri poukazovaní 2% z daní:

Pre poukázanie 2% z daní Občianskemu združeniu pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek je potrebné vykonať nasledovné:

  1. Pri podávaní žiadosti zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň je potrebné v bode IX. tlačiva zvoliť možnosť „žiadam“ (nežiadam preškrtnúť) aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona).
  2. Do 30.4.2011 je potrebné poslať vyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na adresu miestne príslušného daňového úradu.

Údaje o prijímateľovi (občianskom združení):

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

Sídlo: Amurská 71, 821 06 Bratislava

Právna forma: 701 - Združenie

Identifikačné číslo: 42173728 (číslo SID nevyplňujte)

Poukázaním 2% z Vašich daní aj vy prispejete k rozvoju vzdelávania v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku. Bližšie informácie ako aj všetky potrebné tlačivá nájdete na web stránke komory www.sksapa.sk v časti „Občianske združenie“.

 

Za Vašu podporu Vám už vopred ďakujeme!

 

Členovia Občianskeho združenia pre podporu vzdelávania

sestier a pôrodných asistentiek